لبيک به اذان نماز

اذا سمعت الاذان فأت و لو حبوا

هنگامي که اذان نماز را شنيدي ، هر چه سريعتر به مسجد بيا، گر چه سينه خيز باشد

( کنز العمال ، ج 7، ص 548 )

امام جماعت

امام القوم وافدهم فقدموا في صلاتکم افضلکم

امام جماعت هر جمعي نماينده آن در پيشگاه خداوند مي باشد، پس براي امامت جماعت خود بهترينها را برگزينيد

( بحار الانوار، ج ,88 ص 109 )

نماز جماعت در صبح

لان اصلي الصبح في جماعة احب الي من ان اصلي ليلتي حتي اصبح

اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم ، در نظرم محبوبتر ازعبادت و شب زنده داري تا صبح است

( کنز العمال ، ج 8، حديث 22792 )

آفات جدايي از جمعيت

من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قيل : يا رسول الله وما جماعة المسلمين ؟ قال : جماعة اهل الحق و ان قلوا

کسي که از جمعيت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده .ازحضرت سؤال شد: منظور کدام جمعيت است ؟ آن حضرت فرمود: مردم اهل حق ، هر چندکم باشند

( امالي شيخ صدوق ، ص 272 )

فضيلت نماز جماعت

صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته اربعين سنة . قيل : يا رسول الله ! صلوة يوم ؟ فقال : صلوة واحدة

نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازي که چهل سال در خانه خوانده شود. عرض کردند:يا رسول الله ! نماز يک روز؟ حضرت فرمود: بلکه يک نماز

( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 374 )

برائت از آتش دوزخ و نفاق

من صلي اربعين يوما جماعة يدرک التکبيرة الاولي ، کتب له برائتان برائة من النارو برائة من النفاق

کسي که نماز خود را با جماعت و با درک تکبير اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را براي او مقرر مي سازد: 1 - برائت از آتش دوزخ .2- برائت از نفاق

( بحار الانوار، ج ,88 ج 4 )

نماز جماعت با هر دشواري

الصلاة جماعة و لو علي رأس زج

در نماز جماعت شرکت نماييد، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نيزه انجام دهيد(يعني هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در جماعت دريغ نکنيد

( بحار الانوار، ج ,88 ص 4 )

رعايت حال مأمومين

اني لأکون في الصلوة فاسمع بکاء الصبي فاخفف مخافة ان اشق علي امه

من گاهي در حال نماز که هستم صداي گريه کودکي رامي شنوم و نماز راسبک و کوتاه مي کنم ، چرا که مي ترسم مادرش را به رنج افکنم

( کنز العمال ، ج 7، ص ,601 حديث 20455 )

نظم صفهاي جماعت

يا ايها الناس اقيموا صفوفکم و امسحوابمناکبکم لئلا يکون فيکم خلل و لاتخالفوا فيخالف الله بين قلوبکم الا و اني أراکم من خلفي

رسول خدا (ص ) خطاب به جمعيتي فرمود: اي مردم صفهاي (نماز جماعت ) رامنظم و مساوي کنيد و دوش به دوش بايستيد تا فاصله و جدايي ميان شمانيفتد ونامرتب نباشيد که خداوند دلهاي شما را از يکديگر دور گرداند وبدانيد که من شمارا از پشت سر مي بينم که چگونه نظم را در صفهاي جماعت

برقرار مي کنيد

( ثواب الاعمال ، ص 520 )

مداومت بر نماز جماعت

و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته

کسي که بر نماز جماعت مداومت داشته باشد، غيبت او بر مسلمانان حرام وعدالتش ثابت مي شود

( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 394 )

فضيلت نماز جماعت

صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة

يک نماز که به جماعت برگزار گردد، برتري و فضيلت دارد بر بيست و پنج نماز فرادي

( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 374 )

اهميت نماز جماعت

الصلاة جماعة و لو علي رأس زج اذاسئلت عمن لا يشهد الجماعة فقل : لااعرفه

نماز بايد به صورت جماعت خوانده شود،و لو بر نوک تيز پيکان باشد، زماني که از شما سؤال شد در مورد کسي که به جماعت حاضر نمي شود، بگوييد اورا نمي شناسيم

( بحار الانوار، ج ,88 ص 5 )

فضيلت سمت راست

فضل ميامن الصوف علي مياسرها کفضل صلوة الجماعة علي صلوة الفرد

فضيلت سمت راست بر سمت چپ ، صفهاي جماعت همانند فضيلت نمازجماعت است بر نماز فرادي

( جامع احاديث الشيعه ، ج 6، ص 465 )

کامل کننده نماز

سووا صفوفکم فان تسوية الصف تمام الصلاة

صفهاي نماز جماعت را مساوي کنيد، پس همانا که مساوي کردن صفها،کامل کننده نماز است

( بحار الانوار، ج ,88 ص 20 )

حضور در نماز جماعت با قصد پاک

من اتي الجماعة ايمانا واحتسابا استأنف العمل

کسي که در نماز جماعت با ايمان و قصد پاک و خشنودي خداداخل شود،اعمال خود را از سر گيرد. (کنايه از اين است که گناهان گذشته اش بخشيده مي شود

( ثواب الاعمال ، ص 87 )

نماز جماعت سبب ورود به بهشت

فما من مؤمن مشي الي الجماعة الا خلف الله عليه اهوال يوم القيامة ، ثم يأمر به الي الجنة

پس مؤمني نيست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر اين که خداوندتبارک و تعالي ترس وهراس روز قيامت را براي او سبک مي گيرد، سپس او راامر مي کند به ورود به بهشت

( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 372 )

استجابت دعا

ان الله يستحيي من عبده اذا صلي في جماعة ثم سأله حاجة ان ينصرف حتي يقضيها

زماني که بنده اي نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حياء مي کند، وهنگامي که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، مگراين که حاجتش رابرآورد

( بحار الانوار، ج ,88 ص 4 )

محافظت بر صف اول

و من حافظ علي الصف الاول و التکبيرة الاولي لا يؤذي مسلما اعطاه الله من الاجر ما يعطي المؤذنون في الدنيا و الاخرة

کسي که محافظت و مداومت بر صف اول و تکبير اول نمايد، و مسلماني رااذيت نکند، خداوند به او اجري معادل اجري که مؤذن در دنيا و آخرت دريافت مي کند، عطاخواهد کرد

( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 387 )

آفات بي نظمي در نماز جماعت

کان رسول الله - صلي الله عليه و اله - يمسح مناکبنا في الصلوة و يقول : استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم

رسول خدا (ص ) شانه هاي نمازگزاران را در نماز جماعت مي گرفت و منظم مي کرد، ومي فرمود: مساوي و منظم باشيد، نامنظم و جدا از هم نباشيد که قلبهاي شما از يکديگرجدا مي شود

( جامع احاديث الشيعه ، ج 6 ، ص 470 )

فضيلت تکبير اول

التکبيرة الاولي مع الامام خير من الدنياو ما فيها

تکبير اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنيا و آنچه در آن است

( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص .488 بحار الانوار، ج ,88 ص 15 )

نمازهاي پنج گانه با جماعت

من صلي الخمس في الجماعة وحافظ علي الجمعة فقد اکتال الاجر بالمکيال الاوفي و قال تعالي : "ثم يجزيه الجزاءالاوفي

کسي که نماز پنج وقت خود را به جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضرشود،پس به تحقيق اجر خود را به حد کافي دريافت کرده است . سپس رسول خدا (ص ) اين آيه کريمه را تلاوت فرمود: "پس جزا داده شود بر آن ، جزاي کاملتر

( جامع احاديث الشيعه ، ج 6، ص 386 )

مورد شفيع امام جماعت

ان امامک شفيعک الي الله - عز وجل - فلا تجعل شفيعک سفيها و لا فاسقا

همانا امام و پيشنماز تو، شفيع و واسطه توبه درگاه با عظمت الهي است ، پس هرگز کسي را که فاسد و بي خرد است وسيله و شفيع خود به درگاه الهي قرار مده

( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 492 )

شفاعت کننده

ان الله وعد ان يدخل الجنة ثلاثة نفور بغيرحساب و يشفع کل واحد منهم في ثمانين الفا، المؤذن و الامام ، و رجل يتوضا ثم يدخل المسجد فيصلي في الجماعة

همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب واردبهشت شوند، و هريک از اين سه گروه (روز قيامت ) مي توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از: 1- مؤذن . 2- امام جماعت . 3 - کسي که وضو بگيرد،سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد